Vi är stolta över alla våra uppdrag.

Vi är stolta över det sätt vi genomför våra uppdrag. Vi har heltäckande försäkringsskydd. Vårt ansvar är Er trygghet. Bland många av våra nöjda uppdragsgivare finns:

Stockholms stad, Athena Nordic, Haninge kommun, Hennes och Mauritz, Svenskt Papper AB, Svenska Bostäder samt byggnadsfirmor och enskilda hushåll.