• Service och ombyggnad av elinstallationer tillhör vår dagliga sysselsättning. Vi har också behörighet att utföra elbesiktningar.
  • Platslösningar som omfattar elinstallation, arbetsledning, ombyggnad, elstyrning, säkerhet, larm, data, formgivning mm.
  • ROT-installationer tillhör våra uppdrag – allt från den lilla lokalen till det stora industri- eller kontorskomplexet.
  • Specialarmaturer med särskilda krav på ljusfunktioner och ljussättning löser vi från fall till fall.
  • Handikappanpassningar som t ex spistimers, synförbättringar och ljudsignaler installerar vi för människor med funktionshinder.
  • Jouravtal tecknar vi med Er och då behöver det inte se mörkt ut för er under någon längre tid.

Vi värnar om miljön och följer därför miljöpolitiska krav. Uttjänt material ser vi till att det hamnar rätt inom kretsloppet.